Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov
příspěvková organizace

Ochrana osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 66, 747 57 Slavkov (dále jen "správce"), vědoma si důležitosti ochrany osobních údajů, ve snaze dostát všem povinnostem pro ni v rámci její činnosti poskytovatele sociálních služeb vyplývajících a s cílem provádět jen a pouze zákonné a transparentní zpracování osobních údajů řídí těmito zásadami:

  1. Zákonnost zpracování - správce zpracovává veškeré osobní údaje výhradně na základě některého ze zákonných důvodů. S ohledem na jeho hlavní činnost spočívající v poskytování sociálních služeb jsou osobní údaje v převážné míře zpracovávány na základě nezbytnosti zpracování pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a dále na základě smluvního vztahu existujícího mezi správcem a subjekty údajů.
  2. Zabezpečení zpracování - správce při zpracovávání osobních údajů využívá širokou škálu technických a organizačních prostředků s cílem maximálně zabezpečit veškeré osobní údaje, a to včetě šifrování, zálohování, zamezení neoprávněného fyzického přístupu apod. Správce bez zbytečného odkladu informuje subjekty údajů v případě jakéhokoliv narušení bezpečnosti jejich osobních údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody.
  3. Transparentnost - veškeré osobní údaje správce zpracovává s vědomím subjektů údajů a teprve poté, co je podrobně informuje o rozsahu, účelech a době zpracování a jejich právech vyplývajících z platné právní úpravy.
  4. Rozsah zpracování - správce pracuje pouze s těmi osobními údaji, které nezbytně potřebuje pro splnění sledovaných účelů, nebo jejichž zpracování vyžaduje platná právní úprava.
  5. Přesnost údajů - díky pravidelnému kontaktu se subjekty údajů a vhodným nastavením vnitřních procesů dochází k neustálé kontrole úplnosti a přesnosti osobních údajů.
  6. Další příjemci osobních údajů - správce předává osobní údaje dalším subjektům jen v zákonem stanovených případech, tedy zejména zdravotním pojišťvnám, poskytovatelům zdravotní péče, úřadům práce aj. Správce v žádném případě nemá v úmyslu předat osobní údaje jiným subjektům nebo do třetích zemí.

Pro zájemce

Spolufinancování

Moravskoslezský kraj

Toto zařízení je spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Zřizovatel

Obec Slavkov

Logo obce Slavkov

Svátek

Dnes je 13.6.2024

Svátek má Antonín

Zítra má svátek Roland


nahoru