Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov
příspěvková organizace

Jak se stát naším klientem

1. KROK - ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pokud máte zájem o služby našeho domova, je potřeba vyplnit

Žádost je možné si vyzvednout v kanceláři sociální pracovnice nebo na sekretariátu. K dispozici je také na internetových stránkách. Další možností je po předchozí domluvě zaslání žádosti emailem či poštou.

Tyto vyplněné dokumenty je potřeba k nám doručit – poštou, osobně nebo elektronicky. Žádost musí být žadatelem vždy podepsána. Pokud toto již nezvládne a nemá osobu, která jej zastupuje, k žádosti je nutno přiložit písemné vyjádření lékaře, že ze zdravotních důvodů žadatel není schopen podpisu.

  • V případě, že je žadatel omezen ve svéprávnosti, je k žádosti potřeba doložit kopii rozhodnutí příslušného soudu a také listinu o ustanovení opatrovníka.
  • Pokud se žadatel rozhodne, že k jednání zplnomocní jinou osobu, je potřeba doložit kopii úředně ověřené plné moci.

 

2. KROK - SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

Podaná kompletní žádost je zaevidována sociální pracovnicí, která zkontroluje formální správnost žádosti. Pokud je vše v pořádku, domluví si se žadatelem (případně jinou pověřenou osobou) termín a místo sociálního šetření. Jde o schůzku, kde je přítomný samotný žadatel, případně pověřená osoba a dle přání žadatele také další osoby (nejčastěji rodinní příslušníci).

Sociální pracovnice se žadatelem hovoří o tom, co jej trápí, s čím potřebuje pomoci, co naopak ještě zvládá. Zjišťuje tak, zda žadatel spadá do cílové skupiny našeho domova. Zajímá se o to, jaké služby žadatel vyžaduje a sděluje, zda jsme mu schopni požadované služby poskytnout. Při tomto setkání lze vyřešit případné formální nedostatky žádosti (např. dodání chybějících dokumentů, podpis).

Na základě tohoto setkání sociální pracovnice zhodnotí sociální situaci žadatele a ten následně je či není zařazen do evidence žadatelů. O tomto je žadatel vždy písemně informován.

 

3. KROK - OSLOVENÍ K NÁSTUPU

V případě, že se uvolní vhodné volné místo, je žadatel kontaktován sociální pracovnicí, která mu předá potřebné informace a domluví si termín dalšího jednání – podrobné zjištění aktuální sociální situace, zda se něco od poslední schůzky změnilo, podrobnější seznámení s tím, jak péče u nás probíhá, s výší úhrady, aj. Součástí setkání je i plánování služby, tedy budoucí podoba a rozsah péče. Protože každý z našich klientů je „jiný“, liší se také péče u každého našeho klienta. Někdo potřebuje více podpory, někdo méně. Pokud zájem o naše služby ze strany žadatele stále trvá a z naší strany neexistuje překážka, je dohodnut termín nástupu a přichystán návrh smlouvy o poskytování sociální služby. Sociální služba je poskytována pouze na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Prioritní přednost k přijetí do domova mají žadatelé ze Slavkova, poté jsou oslovováni zájemci z okolních vesnic Mikroregionu Hvozdnice, a nakonec žadatelé z Opavy a dalších vesnic a měst Moravskoslezského kraje.

Pro zájemce

Spolufinancování

Moravskoslezský kraj

Toto zařízení je spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Zřizovatel

Obec Slavkov

Logo obce Slavkov

Svátek

Dnes je 28.5.2024

Svátek má Vilém

Zítra má svátek Maxmilián


nahoru