Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov
příspěvková organizace

Základní informace

Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov se nachází v malebné vesnici Slavkov, v blízkosti statutárního města Opavy. Domov vznikl rekonstrukcí bývalého zámku v centru obce a je obklopen krásnou velkou zahradou. Otevřen byl roce 2005. V jeho blízkosti nalezneme obchody, poštu, obecní úřad, zastávku městské hromadné dopravy či kostel sv. Anny.

Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov zřizuje obec Slavkov jako svou příspěvkovou organizaci, jejímž účelem je provozování pobytové sociální služby sociální péče, a to v souladu se zákonem o sociálních službách.

Celková kapacita domova je 32 lůžek, klientům nabízíme ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. V současné době poskytujeme službu 25 ženám a 7 mužům.

 

POSLÁNÍ

Posláním našeho domova je zajistit celoroční pobytovou službu seniorům ze Slavkova a okolí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí.

Seniorům nabízíme sociální službu v důstojném prostředí, v přátelské atmosféře domova s menší kapacitou. Při poskytování služeb klademe důraz na individualizovanou podporu a péči při zvládání běžných denních činností, podporu při udržování rodinných kontaktů a aktivní využívání volného času se společenským a kulturním vyžitím.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více) se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, a nepříznivým zdravotním stavem, kteří nejsou schopni žít ve svém přirozeném domácím prostředí, potřebují úplnou nebo částečnou podporu a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby.

Prioritní přednost k přijetí do domova mají žadatelé ze Slavkova, poté jsou oslovováni zájemci z okolních vesnic Mikroregionu Hvozdnice, a nakonec žadatelé z Opavy a dalších vesnic a měst Moravskoslezského kraje.

 

S ohledem na zachování kvality poskytovaných služeb, odbornost personálu a prostory domova, službu nemůžeme poskytnout v následujících případech, které vycházejí z ustanovení § 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a z §36 vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění. Jedná se o následující důvody:

 • domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby z důvodu:
 1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy (chronické duševní onemocnění, závislost na návykových látkách, Alzheimerova demence a ostatní typy demencí) závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití – tyto osoby potřebují podporu a péči specializovaných služeb,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Domov v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

 K základním poskytovaným činnostem patří:

 • ubytování (celoroční),
 • celodenní strava,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Součástí služby je poskytování zdravotní péče.
 • Zajišťujeme také služby doplňkové (fakultativní) – kadeřnice, pedikúra, kosmetika, doprava osobním autem.

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • poskytování kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb seniorů a tím pomoci k jejich co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby,
 • harmonie v mezilidských vztazích uživatele,
 • udržení či navázání vztahů s blízkými osobami uživatelů,
 • aktivní prožívání volného času, účast na kulturních, společenských a duchovních akcích,
 • propojení veřejného života se životem v domově, navázání na veřejné služby v obci.

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • empatický přístup personálu k uživateli,
 • respekt k lidským právům a svobodám uživatele,
 • respekt ke zvyklostem a návykům uživatele z domova,
 • individuální přístup a respektování volby uživatele,
 • poskytovat uživateli pouze takovou podporu, kterou opravdu potřebuje,
 • týmová spolupráce,
 • mlčenlivost zaměstnanců o soukromí a zdravotním stavu uživatelů, ochrana osobních údajů uživatelů,
 • flexibilita - služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů,
 • zaměstnanci s odpovídajícím odborným vzděláním.

O nás

Spolufinancování

Moravskoslezský kraj

Toto zařízení je spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Zřizovatel

Obec Slavkov

Logo obce Slavkov

Svátek

Dnes je 23.4.2024

Svátek má Vojtěch

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den knihy a autorských práv

Zítra má svátek Jiří


nahoru