SRDEČNĚ DĚKUJEME

  • zejména všem zaměstnancům Seniorcentra za jejich pečlivou a obětavou práci,
  • zřizovateli Obci Slavkov za celoroční bezproblémovou spolupráci, za podporu, a to nejen finanční,
  • všem rodinným příslušníkům a blízkým našich obyvatel za spolupráci při péči o ně,
  • lékařům, kteří o naše klienty pečují - MUDr. Cihlářové a MUDr. Bestové,
  • panu faráři P. Tomaszi Sebastianu Juszkatovi za duchovní podporu našich obyvatel,
  • Moravskoslezskému kraji za finanční podporu námi poskytované sociální služby,
  • všem státním i jiným institucím za spolupráci a ochotu,
  • prezidentu Ing. Horeckému a kolektivu zaměstnanců Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR za informace, rady, bez kterých bychom se v loňském roce opět neobešli,
  • všem sponzorům za věcné a finanční dary:


STANISLAV SCHWARZ

ŠÁRKA MALCHAROVÁ

E. L. - LEAS spol. s r. o.

HEALTH AND BEAUTY SHOPS s. r. o.

Mgr. PAVLA ŽALUDOVÁ

VÍT GRABEC


  • všem ostatním, kteří nám fandí a inspirují nás...
"Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí."                 Christian Morgenstern

 

 


DĚKUJEME!!!